Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest STUDIO 8 sp z o. o.  prowadząca działalność gospodarczą pod adresem  ul. Wolności 1, 39-300 Mielec, NIP: 8171918909, Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądownictwa KRS:0000149882.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: insomnia@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Należy pamiętać, że już w sytuacji kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, czy też zapisując się do newslettera przekazane zostają dane osobowe takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– obsługa poczty– kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, które zawarte są w przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach skontaktowania się. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu Twoje dane będą również przetwarzane ze względu na cel jakim jest archiwizacja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– złożenie zamówienia, wykonanie umowy- wypełniając formularz zamówienia podajesz dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/ siedziby, NIP, e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w sytuacji ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

– Księgowy/rachunkowy-   jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

– złożenie oraz rozpatrzenie reklamacji, odstąpienie od umowy- przesyłając pismo z reklamacją przekazujesz wszelkie dane, które podajesz w reklamacji. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

-wykorzystywania cookies na stronie– podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

– w celach marketingowych, w tym wysyłanie newslettera – na podstawie wyrażonej zgody na przesłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes administratora;

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane, wykonanie umowy nie będzie możliwe. 
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), systemu płatności, dostawcą usług księgowych,  podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego. 
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Ta strona internetowa używa plików cookies. 
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe.
 3. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 4. Pliki ciasteczek służą Nam do: zwiększenia wydajności działania witryny, tworzenia anonimowych statystyk, oceny ruchu użytkowników w obrębie witryny, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 5. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Facebook, Instagram.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania Naszej strony internetowej.
EnglishPolishUkrainian